رویدادهای نجومی سال 98

رویدادهای نجومی سال 1398
رویدادهای نجومی سال 1398

رویداد های نجومی سال 1398

رویدادهای نجومی سال 1398- ماه گرفتگی سال 98
رویدادهای نجومی سال 1398- ماه گرفتگی سال 98

 

استخراج و تنظيم شوراي مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران


رويداد نجومي قابل رؤيت در ايران در سال 1398هجري شمسي

1.ماه گرفتگي جزيي در تاريخ چهارشنبه 26تير
آغاز گرفتگي: 32دقيقه بامداد
حداكثر: ساعت 2و 1دقيقه بامداد
پايان گرفتگي: ساعت 3و 30دقيقه بامداد
حداكثر پوشيدگي قرص ماه: 67درصد
اين گرفتگي در آمريكاي جنوبي به جز بخشي از شمال غرب آن، اروپا، آسيا به جز شمال شرق
آن، آفريقا و استراليا ديده ميشود.
2.خورشيدگرفتگي در تاريخ پنجشنبه 5دي
اين خورشيدگرفتگي از نوع حلقوي است كه در ايران و بسياري از نقاط جهان به صورت جزيي
ديده ميشود. در تهران، ماه حداكثر 61درصد از قرص خورشيد را ميپوشاند و قرص گرفتة
خورشيد در حالي طلوع ميكند كه مراحل باز شدن را سپري ميكند. در تهران، گرفتگي در
ساعت 8و 23دقيقه پايان مييابد. زمان و حداكثر ميزان پوشيدگي در ساير نقاط ايران با تهران
متفاوت است. اين مقدار از حداكثر 86درصد در جزاير خليج فارس تا حداقل 46درصد در
شمال شرق كشور متغير است. اين گرفتگي در آسيا، بخشهايي از شمال و غرب استراليا، بخشي
از شمال شرق آفريقا، به صورت جزيي و در بخشي از عربستان سعودي، قطر، امارات متحده
عربي، عمان، جنوب هند، سريلانكا، مالزي، سنگاپور، اندونزي، فيليپين و برونئي به صورت
حلقوي قابل مشاهده است

اطلاعات تكميلي رويدادهاي نجومي سال 1398هجري شمسي قابل درج در تقويم
خورشيدگرفتگي ها:
1.خورشيدگرفتگي كلي: سه شنبه 11تير، غير قابل رؤيت در ايران. اين گرفتگي در بيشـتر
مناطق آمريكاي جنوبي، بخشي از آمريكاي مركزي و اقيانوس آرام قابل مشاهده است

 

جهت اطلاع از تازه های سایت عضو خبرنامه سایت  شوید.


چاپرینت: دانلود رایگان تقویمفقط برای صرفه جویی در وقت شما

مرجع دانلود تقویم لایه باز

www.taghvim9899.irاولین نفری باشید که نظر می دهید

ارسال پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*